Afname

Aandachtspunten:

Analyse

Uitvoerend labo:
Antwoordtijd:
Maximaal 24 uur na ontvangst
Uitvoeringsfrequentie:
ISO 15189 accreditatie?:
EQC Deelname?:

Referentiewaarden

Leeftijd Man Vrouw
285-308 mOs/kg 285-308 mOs/kg

Wetenschappelijk

Wetenschappelijke Info:

Testindicaties:


  • Uitwerken van osmolal gap.
  • Diagnose van intoxicaties door verbindingen met lage moleculaire massa (methanol, ethyleenglycol, isopropanol).
  • Element bij de diagnose van SIADH (syndrome of inappropriate ADH secretion).


(Patho-)fysiologie:


De osmolaliteit meet op objectieve het totaal aantal opgeloste deeltjes. Meten van de osmolaiteit kan nuttig zijn bij het diagnosticeren van problemen met de waterhuishouding (diabetes insipidus, syndrome of inappropriate ADH secretion, potomanie).


De gemeten osmolalteitswaarde kan vergeleken worden met de geschatte waarde:

  • (Na x2) + ureum (mg/dl)/6 + glucose(mg/dl)/18 = geschatte osmolaliteit.
  • Het verschil tussen gemeten en berekende waarde wordt "osmolal gap" genoemd.


Betekenis van het resultaat:


Verhoogd:

  • Diabetes insipidus


Verlaagd:

  • SIADH
  • excessieve vloeistofinname


Een gestegen osmolal gap wijst op een intoxicatie met een componenet met laag moleculair gewicht (bvb. etyleenglycol, methanol, ethanol, isopropanol)


Aandachtspunten:

Bijkomende Info:

Nomenclatuur

Nomenclatuurcode:
540853
Beschrijving:
540853 - 540864 B 125 Bepalen van de osmolaliteit #(Maximum 1)
Bron: RIZIV website op 01/09/2023

Laatst gewijzigd op

2016-03-30 09:51:00