BIOCHEMIE BLOED

Biochemische testen die worden uitgevoerd op bloed. Deze sectie bevat testen die uitgevoerd in het kader van onderzoek van de botvorming, het cardiovasculair risico, de hartfunctie, de homeostase, immunoglobulines, nierfunctie, pancreasfunctie, leverfunctie, prostaatfunctie, het suikermetabolisme, tumoren, vitamines en mineralen.