Witbol g13 Bijsluiter

Kerngegevens

Transportcondities:
Uitvoeringsfrequentie:
3 maal per week
Antwoordtijd:
Maximaal 72 uur of 3 werkdagen uur na ontvangst

Referentiewaarden

Leeftijd Man Vrouw
<0.10 kU/l <0.10 kU/l

Bijzonderheden

Uitvoerend labo:
AML Antwerpen
Bewaarcondities:

Koelkast (2-8°C): 7 dagen

Diepvries(-20°C): 6 maanden

ISO 15189 accreditatie?:
ja
EQC Deelname?:
ja

Wetenschappelijk

Wetenschappelijke Info:

Vele allergieën worden gemedieerd door immunoglobulines van de IgE subklasse. Het betreft de type 1 allergieën, ook soms atopie of anafylaxis genoemd. In deze vorm zijn de IgE moleculen de contactpunten tussen de allergenen en de gespecialiseerde cellen die histamine en andere substanties loslaten. 


Bij een ernstige allergie is het hele lichaam betrokken en kan een allergische reactie leiden tot anafylaxie (acute vernauwing van de luchtwegen) of anafylactische shock (veroorzaakt een zuurstof tekort in de hersenen). 

Bijkomende Info:

Er bestaat een aanzienlijke kruisreactiviteit tussen verschillende allergenen. Dit heeft enerzijds implicaties voor de kliniek (bv. secundaire allergie voor kiwi bij gekende pollenallergie), maar anderzijds zien we dit ook regelmatig op vlak van serologie. Een serologische kruisreactie uit zich echter niet altijd klinisch. 


Belangrijk op te merken is dat de nomenclatuur slechts 6 specifiek IgE bepalingen per aanvraag toelaat voor terugbetaling.

Technische informatie

Methode:

Fluorescentie enzyme immuno-assay (FEIA)

Staal Volume:
50 µL
Detectie Limiet:
0.1 kU/L
Toegelaten:

Serum, EDTA- en heparineplasma

Nomenclatuur

code:
556275
RIZIV nomenclatuurcode:
556275 - 556286 B 250 Bepalen van specifieke IgE per antigeen #(Maximum 6)(Cumulregel 47)
Bron: RIZIV website op 05/02/2022

Aanvullende prijsgegevens

Kosten patient: