Witte bloedcellen Bijsluiter

Kerngegevens

Transportcondities:
Uitvoeringsfrequentie:
Dagelijks
Antwoordtijd:
Maximaal 24 uur na ontvangst

Referentiewaarden

Leeftijd Man Vrouw
5.00-10.00 10^3/µl 5.00-10.00 10^3/µl
- 12 uur 13.00-38.00 10^3/µl 13.00-38.00 10^3/µl
12 uur - 24 uur 9.00-34.00 10^3/µl 9.00-34.00 10^3/µl
24 uur - 2 d 10.00-25.00 10^3/µl 10.00-25.00 10^3/µl
2 d - 1 weken 5.00-21.00 10^3/µl 5.00-21.00 10^3/µl
1 weken - 2 weken 5.00-20.00 10^3/µl 5.00-20.00 10^3/µl
2 weken - 2 maand 5.00-18.00 10^3/µl 5.00-18.00 10^3/µl
2 maand - 5 j 5.00-17.00 10^3/µl 5.00-17.00 10^3/µl
5 j - 16 j 4.50-13.00 10^3/µl 4.50-13.00 10^3/µl
16 j - 20 j 4.50-12.50 10^3/µl 4.50-12.50 10^3/µl
20 j - 200 j 4.40-11.30 10^3/µl 4.40-11.30 10^3/µl

Bijzonderheden

Uitvoerend labo:
Hoofdlabo Waregem
Bewaarcondities:

Kamertemperatuur: 8 uur

Koelkast: 48 uur

ISO 15189 accreditatie?:
EQC Deelname?:
ja

Wetenschappelijk

Wetenschappelijke Info:

De witte bloedcellen worden geproduceerd in het beenmerg en maken deel uit van de hematopoëtische cellen.  In het beenmerg ontstaan de WBC uit stamcellen die zich differentiëren en zich vermenigvuldigen. De witte bloedcellen worden onderverdeeld in mononucleairen (agranulocyten) en polynucleairen (granulocyten). De mononucleairen kan men verdelen in de monocyten en de lymfocyten. In de granulocyten kan men een onderscheid maken tussen neutrofiele, eosinofiele en basofiele granulocyten. De WBC spelen een belangrijke rol in het immuunsysteem. Daarnaast zijn ze vaak ook van belang bij bepaalde allergische reacties, zoals een type 1 allergie. De witte bloedcellen oefenen hun functie voornamelijk uit ter hoogte van de weefsels. De witte bloedcellen die men terugvindt ter hoogte van de bloedbaan verplaatsen zich naar de weefsels. Hun gemiddelde levensduur is langer dan die van rode bloede bloedcellen.


De verschillende soorten witte bloedcellen hebben elk een functie. Bijvoorbeeld het aanbieden van antigenen aan de lymfocyten, die op hun beurt andere cellen stimuleren tot de productie van antilichamen. Daarnaast ook fagocytose (celvraat) en het lozen van pakketjes met actieve stoffen (degranulatie).  Het bepalen van de WBC is nuttig bij patiënten met een acute of chronische infectie of hematologische aandoening. De opvolging van de leukocytose is van belang bij patiënten onder chemotherapie, radiotherapie of antibioticatherapie.  


Leukocytaire formule: deze formule geeft de percentages van de verschillende types witte bloedcellen.

Bijkomende Info:

Technische informatie

Methode:

Flowcytometrie

Staal Volume:
2.7 ml bloed
Detectie Limiet:
Toegelaten:

EDTA-volbloed

Nomenclatuur

code:
127050
RIZIV nomenclatuurcode:
127050 - 127061 B 40 Tellen van de leucocyten #(Maximum 1)
Bron: RIZIV website op 05/02/2022

Aanvullende prijsgegevens

Kosten patient: