Analyse

Uitvoerend labo:
AML Antwerpen
Antwoordtijd:
Maximaal 96 uur of 4 werkdagen uur na ontvangst

Referentiewaarden

Leeftijd Man Vrouw
<0.2 µg/g creatinine <0.2 µg/g creatinine

Nomenclatuur

Nomenclatuurcode:
547551
Beschrijving:
547551 - 547562 B 1200 Doseren van een zwaar metaal (As, B, Bi, Cd, Co, Cr, Hg, Mn, Ni, Sn, Tl), van Au of Ag met atoomabsorptiespectrometrie of een minstens evenwaardige methode (maximum vijf metalen van deze lijst) #(Maximum 5) (Diagnoseregel 70)
Bron: RIZIV website op 01/05/2024

Laatst gewijzigd op

2017-02-18 13:09:00