Analyse

Uitvoerend labo:
AML Antwerpen
Antwoordtijd:
Maximaal 72 uur of 3 werkdagen uur na ontvangst

Referentiewaarden

Leeftijd Man Vrouw
<5 U/ml <5 U/ml

Wetenschappelijk

Wetenschappelijke Info:

Testindicaties:


(Patho-)fysiologie:


Antineutrofiele cytoplasmatische antistoffen (ANCA) spelen een belangrijke rol in de diagnostiek van kleine vaten vasculitis, in het bijzonder granulomatose met polyangiitis (GPA) en microscopische polyangiitis (MPA). Van oudsher worden ANCA opgespoord met behulp van een indirecte immunofluorescentie (IIF)-test op een substraat van neutrofiele granulocyten. In het kader van ANCA-geassocieerde vasculitis (AAV) kunnen 2 fluorescentiepatronen gevonden worden: een granulair cytoplasmatisch patroon (C-ANCA) en een perinucleair patroon (P-ANCA). Indien één van beide patronen gevonden wordt, dient het resultaat opgevolgd te worden met een antigeen-specifieke test om vast te stellen of de ANCA gericht zijn tegen proteïnase 3 (PR3) of myeloperoxidase (MPO). 


Betekenis van het resultaat:


Aandachtspunten:

Nomenclatuur

Nomenclatuurcode:
556570
Beschrijving:
556570 - 556581 B 350 Opsporen van anti-PR3 of anti-MPO antilichamen #(Maximum 2) (Diagnoseregel 64)
Bron: RIZIV website op 01/12/2023

Laatst gewijzigd op

2017-02-18 13:08:00