Analyse

Uitvoerend labo:
AML Antwerpen
Antwoordtijd:
maximaal 1 week na ontvangst

Referentiewaarden

Leeftijd Man Vrouw
Therapeutisch: 100-500 µg/l
Toxisch: >1000 µg/l µg/l
Therapeutisch: 100-500 µg/l
Toxisch: >1000 µg/l µg/l

Nomenclatuur

Nomenclatuurcode:
547153
Beschrijving:
547153 - 547164 B 1600 Doseren van een xenobioticum en zijn metabolieten met een specifieke chromatografische methode (HPLC of GC) of met een minstens evenwaardige methode, met uitzondering van de farmaca vermeld onder Therapeutische Monitoring, paracetamol (547212 - 547223), salicylaten (547013 - 547024), ethanol (547035 - 547046, 547050 - 547061), methanol (547315 - 547326), hogere alcoholen en glycolen (547072 - 547083) #(Maximum 3)(Diagnoseregel 49)
Bron: RIZIV website op 10/07/2024

Laatst gewijzigd op

2019-09-18 15:14:00