Totaal eiwit
Synoniem

Totaal proteïne

Transportcondities

2 - 25 °C

Dag van bepaling

Dagelijks

Time-to-result

Maximaal 24 uur na ontvangst

Uitvoerend laboratorium

Hoofdlabo Waregem

Uitbesteed ?

Nee

ISO 15189 accreditatie?

nee

EQC deelname?

nee

RIZIV nomenclatuurcode

545392 - 545403 B 80 Doseren van totale proteïnen (Maximum 1) Klasse 6

Referentiewaarden
M V
<30.0 <30.0
Eenheid

g/l