Kristallen
Uitvoerend laboratorium

LABO OLV Ziekenhuis

RIZIV nomenclatuurcode

126814 - 126825 B 70 Microscopisch onderzoek van etter, exsudaten, sputum, punktievloeistoffen, sperma met of zonder eenvoudige kleuring (Maximum 1) Klasse 5 (Urgentie)