Theophylline
Synoniem

T-Theophylline

Materiaal

Serumbuis met gel

Time-to-result

maximaal 1 week na ontvangst

Uitvoerend laboratorium

AML Antwerpen

RIZIV nomenclatuurcode

548074 - 548085 B 350 Doseren van theophylline (Maximum 1)(Diagnoseregel 46) Klasse 15 (Urgentie)

Wetenschappelijke achtergrond

Voor theofylline bestaat een duidelijke relatie tussen serumwaarden en therapeutische/ toxische effecten. De farmacokinetiek is interindi-vidueel sterk variabel. Theofylline is gevoelig voor interacties via het iso-enzym CYP1A2 (co-medicatie, roken). Derhalve is monitoring van serumwaarden noodzakelijk.

Wat moet ik nog meer weten?

enzyminductoren (barbituraten, carbamazepine, fenytoïne, rifampicine, ritonavir, tipranavir, hypericumpreparaat, aminoglutethimide en primidon) kunnen de theofyllineconcentratie verlagen tot subtherapeutische waarden. 

Referentiewaarden
M V
10.0-20.0 10.0-20.0
Eenheid

mg/l