Totaal eosinofielen
Synoniem

T-eosinofielen

Materiaal

EDTA-volbloed

Transportcondities

2 - 8 °C

Dag van bepaling

dagelijks

Time-to-result

Maximaal 24 uur na ontvangst

Uitvoerend laboratorium

Hoofdlabo Waregem

Uitbesteed ?

nee

Bewaarcondities staal

kamertemperatuur: 4 uur

2 - 8 °C: 8 uur

ISO 15189 accreditatie?

nee

Wetenschappelijke achtergrond

De eosinofiele granulocyt vormt één van de vijf soorten witte bloedcellen. Deze cellen hebben een belangrijke functie in het afweersysteem, namelijk het reageren op infecties. De eosinofielen spelen de grootste rol bij het binnendringen van parasieten of allergenen. Door de juiste stimulus kunnen ze de inhoud hun granules uitstoten over doelwitten zoals wormen. Daarnaast secreteren ze histamine en arylsulfatase om de histamineleukotrienen te inactiveren.

De eosinfofielen ontwikkelen zich in het beenmerg onder invloed van interleukines en granculocyt-macrofaag-colonie stimulerende factor.

Deze cel is ongeveer even groot als de neutrofiele granulocyt. Wat het meest opvalt aan deze cel is dat het cytoplasma relatief grote, helderoranje en regelmatig gevormde korrels bevat. Daarnaast hebben ze een tweelobbige kern. De eosinofielen komen normaal wel voor in het bloed, zo’n 1-5% van de witte bloedcellen.

Referentiewaarden
M V
0.00-0.50 0.00-0.50
Eenheid

10^3/µl

Methode

flowcytometrie

Benodigd staalvolume

2.7 ml

Toegelaten staaltypes

EDTA bloed