NT-proBNP
Synoniem

N-proBNP

Materiaal

Serumbuis met gel

Time-to-result

Maximaal 24 uur na ontvangst

Uitvoerend laboratorium

Hoofdlabo Waregem

RIZIV nomenclatuurcode

540153 - 540164 B 400 Doseren van ammonium (Maximum 1) Klasse 16 (Urgentie)

Wetenschappelijke achtergrond

 

Natriuretische peptides behoren tot een groep van structureel gelijkende maar genetisch verschillende eiwitten. Er bestaan 3 verschillende natriuretische peptides, namelijk het arterieel natriuretisch peptide (ANP), het B-type natriuretisch peptide (BNP, afkomstig van het myocard) en C-type natriuretisch peptide (CNP). Natriuretische peptides zijn de natuurlijke antagonisten van het renine-angiotensine-aldosteron-systeem (RAAS) en van het orthosympatisch zenuwstelsel. Ze zorgen voor een verhoogde natriurese en diurese, vasodilatatie en hebben een anti-mitogeen effect op cardiovasculaire weefsels. Uitrekking van de linkerventrikelwand en volumeoverbelasting (hemodynamische stress) zijn belangrijke oorzaken van een verhoogde BNP-vrijstelling door het myocard. BNP wordt in het myocard aangemaakt als preproBNP waarvan het prehormoon proBNP wordt afgesplitst. Deze precursor wordt opnieuw gesplitst in een fysiologisch actief C-gedeelte (5BNP) en een fysiologisch niet actief N-terminaal prohormoon fragment (NT-proBNP). 

Referentiewaarden
M V
< 150 j 0-450 0-450
155 j - 74 j <125 <125
> 74 j <1200 <1200
74 j - 120 j <486 <738
120 j - 155 j 0-450 0-450
64 j - 74 j <376 <301
54 j - 64 j <210 <287
44 j - 54 j <121 <249
< 44 j <86 <130
Eenheid

ng/l