Ammoniak
Synoniem

N-Ammoniak

Time-to-result

Maximaal 24 uur na ontvangst

Uitvoerend laboratorium

AML Antwerpen

Bewaarcondities staal

het staal dient op ijs te worden bewaard

RIZIV nomenclatuurcode

540153 - 540164 B 400 Doseren van ammonium (Maximum 1) Klasse 16 (Urgentie)

Wetenschappelijke achtergrond

de lever verwijdert het toxische ammonium uit het lichaam en zet het om in ureum (ureumcyclus). Bij leverfalen geraakt het overtollig ammonium niet meer verwerkt en stapelt het zich op in het plasma.

Referentiewaarden
M V
20.0-123.0 20.0-123.0
Eenheid

ยตg/dl

Methode

colorimetrie