Lupus anticoagulans
Synoniem

Time-to-result

maximaal 1 week na ontvangst

Uitvoerend laboratorium

AML Antwerpen

Uitbesteed ?

Ja

Wetenschappelijke achtergrond

Lupus anticoagulans (LA) wordt aangevraagd in het kader van de diagnose van het antifosfolipiden syndroom. Om de diagnose te stellen moet voldaan worden aan zowel klinische (trombose of zwangerschapscomplicaties) als laboratorium- (positieve LA of anticardiolipine antistoffen) criteria. Een positief resultaat moet steeds bevestigd worden na een interval van 12 weken.

Referentiewaarden
M V
0.7-1.3 0.7-1.3
Eenheid

ratio