LDL cholesterol
Synoniem

Low-density lipoprotein

Materiaal
Time-to-result

Maximaal 24 uur na ontvangst

Uitvoerend laboratorium

Hoofdlabo Waregem

Wetenschappelijke achtergrond

Low density lipoprotein (LDL)  verzekert het transport van cholesterol van de lever naar de weefsels. LDL vormen de meest atherogene fractie van de plasmalipiden. Een gestegen LDL-cholesterol gehalte impliceert een gestegen cardiovasculair risico.

LDL cholesterol kan rechtstreeks worden gemeten, maar het is veel eenvoudiger het LDL-cholesterol te berekenen (vroeger via de formule van Friedewald, thans verbeterd door de formule van Martin-Hopkins). Hiervoor heeft men het totaal cholesterol, het HDL-cholesterol en de triglyceridenwaarden nodig.

Bij congenitale lage waarden van apolipoproteïne  B ontstaat een hypobetalipoproteinemie. Hierdoor kunnen secundaire tekorten van bepaalde vetoplosbare vitamines (voornamelijk K en E) ontstaan.

Referentiewaarden
M V
< 18 j Streefw. ngl risico;op hart-&vaatz:;Zeer hoog ris.: <70 ;Hoog risico: <100;Matig risico: <115 Streefw. ngl risico;op hart-&vaatz:;Zeer hoog ris.: <70 ;Hoog risico: <100;Matig risico: <115
> 18 j Streefw. ngl risico;op hart-&vaatz:;Zeer hoog ris.: <70 ;Hoog risico: <100;Matig risico: <115 Streefw. ngl risico;op hart-&vaatz:;Zeer hoog ris.: <70 ;Hoog risico: <100;Matig risico: <115
Eenheid

mg/dl

Methode

berekening (formule van Martin-Hopkins)

Toegelaten staaltypes

zie cholesterol, HDL en triglyceriden