JAK2V617F genmutatie
Synoniem

J-genmutatie

Materiaal

EDTA-volbloed

Time-to-result

maximaal 2 weken na ontvangst

Uitvoerend laboratorium

LABO UZ GENT

Referentiewaarden
M V
<1.0 <1.0
Eenheid

%