Hemocultuur aeroob/anaeroob

Synoniem

Hemocultuur aeroob, hemocultuur anaeroob, bloedcultuur, kweek bloed

Materiaal

Varia

Transportcondities

15 - 25 °C

Dag van bepaling

Dagelijks

Time-to-result

maximaal 1 week na ontvangst

Uitvoerend laboratorium

LABO OLV Ziekenhuis

Uitbesteed ?

Ja

Bewaarcondities staal

Zo snel mogelijk naar labo

ISO 15189 accreditatie?

nee

EQC deelname?

ja

RIZIV nomenclatuurcode

549032 - 549043 B 600 Anaërobe hemokultuur met identificatie van de geïsoleerde kiemen (Maximum 1) Klasse 19

Wetenschappelijke achtergrond

Een hemocultuur is een microbiologische kweek van bloed. Het wordt gebruikt om micro-organismen (bacteriën, gisten) op te sporen in de bloedbaan.

Wat moet ik nog meer weten?

Tijdstip van afname:

Vòòr het toedienen van antibiotica, in het begin van de koortsopstoot. Best worden herhaaldelijk hemoculturen afgenomen op verschillende tijdstippen. Bij vermoeden van endocarditis of intermittente bacteriëmie neemt men bij voorkeur 4 stalen gespreid over een tweetal dagen. Het minimale tijdsinterval tussen afnames bedraagt 30 minuten. Er is geen maximaal tijdsinterval.

Volgorde van vullen:

De volgorde waarin men de flessen vult is belangrijk om foutieve resultaten te vermijden. Bij afname met spuit vult men EERST de anaërobe BacT/Alert FN fles, bij afname via vleugelnaald EERST de aerobe BacT/Alert FA Plus fles.

Methode

Incubatie bij 36.5°C in BacTAlert-toestel. Bij groei van micro-organismen wordt CO2 geproduceerd. Hierdoor treedt er een verkleuring op van de bodem van de hemocultuurflessen (door daling van pH). Deze kleuromslag wordt gedetecteerd door het toestel.

Wanneer groei optreedt in een hemocultuurfles wordt de inhoud van de fles verder onderzocht door microscopisch onderzoek en verdere kweek op vaste voedingsbodems. Op deze manier kunnen micro-organismen geïdentificeerd worden en kan hun gevoeligheid aan verschillende antibiotica worden getest.

Mogelijke interferentie

Overvulling van de flessen, een heel hoog aantal WBC of onvoldoende ontsmetting van de prikplaats

Benodigd staalvolume

Maximaal 10 ml bij volwassen per fles; 1 - 4 ml per fles bij kinderen

Toegelaten staaltypes

Hemocultuurfles aeroob (BacT/Alert FA) en anaeroob (BacT/Alert FN)