Hemoglobine
Synoniem

Hb, hemoglobin

Materiaal

EDTA-volbloed

Transportcondities

2 - 8 °C

Dag van bepaling

Dagelijks

Time-to-result

Maximaal 24 uur na ontvangst

Uitvoerend laboratorium

Hoofdlabo Waregem

Uitbesteed ?

Neen

Bewaarcondities staal

Kamertemperatuur: 4 uur

Koelkast: 8 uur

ISO 15189 accreditatie?

nee

EQC deelname?

ja

RIZIV nomenclatuurcode

127013 - 127024 B 40 Doseren van hemoglobine door elektrofotometrische methode (Maximum 1) Klasse 2 (Urgentie)

Gerelateerde richtlijnen

NHG - Anemie

anemie bij de oudere

Wetenschappelijke achtergrond

In het verleden werd hemoglobine gemeten op basis van de cyaanmethemoglobine methode en oxyhemoglobine methode. De cyaanmethemoglobinemethode werd aangewezen als de internationaal erkende standaardmethode door de ICSH (International Council for Standardization in Haematology). Doch de omzetting van hemoglobine naar cyaanmethemoglobine gebeurt traag en door het gebruik van cyanide bestanddelen werd deze methode verlaten.

Bij de SLS-hemoglobinemethode gebeurt de omzetting snel en is het bovendien niet toxisch. Het SLS zorgt eerst voor de hemolyse van de RBC, daarna gaan de hydrofobe groepen van SLS zich binden op de globine molecule, waarbij de configuratie van hemoglobine wijzigt waardoor er een oxidatie van Fe2+ naar Fe3+ plaatsvindt en waardoor de hydrofiele groepen van SLS zich kunnen binden op Fe3+ met de vorming van het SLS-HgB complex. SLS-HgB heeft een maximum absorbantie bij 535 nm en een schouderpiek bij 560 nm, en wordt fotometrisch gemeten.

Wat moet ik nog meer weten?

Hemoglobine is een onderdeel van het totaal bloedbeeld:

  • Hemoglobine
  • Hematocriet
  • Erytrocyten
  • Leucocyten
  • Leucocyten differentiatie
  • Tromobocyten
  • Reticulocyten
  • RDW, MCV, MCH, MCHC

Test algoritme

test algoritme

Referentiewaarden
M V
2 j - 10 j 9.2-15.5 9.2-15.5
6 maand - 2 j 8.5-14.9 8.5-14.9
1 weken - 6 maand 10.0-18.0 10.0-18.0
10 j - 200 j 13.7-17.5 11.2-15.7
1 d - 1 weken 16.2-25.2 16.2-25.2
< 1 d 17.7-26.5 17.7-26.5
11.0-17.0 11.0-17.0
Eenheid

g/dl

Methode

SLS-hemoglobine methode 

Benodigd staalvolume

2.7 ml bloed

Detectielimiet

0.1 g/dl

Toegelaten staaltypes

EDTA-volbloed