Glucose

Synoniem

Suiker, bloedsuiker, dextrose, druivensuiker

Materiaal
Transportcondities

2 - 8 °C

Dag van bepaling

Dagelijks

Time-to-result

Maximaal 24 uur na ontvangst

Uitvoerend laboratorium

Hoofdlabo Waregem

Uitbesteed ?

Neen

Bewaarcondities staal

Kamertemperatuur: 2 dagen

Koelkast: Tot 7 dagen

ISO 15189 accreditatie?

nee

EQC deelname?

ja

Gerelateerde richtlijnen

DM - DM type II, NHG - PreventieConsultNHG - DM type II

Wetenschappelijke achtergrond

Glucose is de primaire bron van energie voor onze lichaamscellen. Voor bepaalde weefsels zoals de hersenen of de nieren is glucose zelfs de enige bruikbare energievorm. De glucosevoorziening via het bloed staat dan ook onder een nauwe hormonale controle, waarbij insuline (glucoseverlagend) en zijn tegenhormonen (glucagon, adrenaline, cortisol) een sleutelrol vervullen. Verstoring van deze hormonale evenwichten induceert een afwijking van de normale bloedglucose.

De meest frequente en best gekende afwijking van het glucosemetabolisme is diabetes mellitus, waarbij een verstoorde insuline productie en/of verlaagde insuline activiteit een aanhoudende hyperglycemische toestand induceert. Ondanks de beperkte acute sympathologie vertoont diabetes op de langere termijn een significante morbiditeit met typische manifestaties van nefropathie, neuropathie en retinopathie (microvasculaire complicaties). Het aantonen van een verhoogde bloedglucose is een essentieel onderdeel van de diabetes diagnostiek.

Een te lage glucosespiegel veroorzaakt een typische acuut ziektebeeld gekenmerkt door tremor, zweten, hartkloppingen (adrenaline tegenreactie) en kan leiden tot bewustzijnsvernauwing, bewustzijnsverlies en, bij zeer lage spiegels, coma. Een hypoglycemie kan irreversibele hersenschade veroorzaken en is potentieel levensbedreigend.

Referenties:

1. Chan AY, Swaminathan R, Cockram CS. Effectiveness of sodium fluoride as a preservative of glucose in blood. Clin Chem 1989;35:315-7.

2. Waring, W. S., L. E. Evans, et al. (2007). "Glycolysis inhibitors negatively bias blood glucose measurements: potential impact on the reported prevalence of diabetes mellitus." J Clin Pathol60 (7): 820-823.

Wat moet ik nog meer weten?

Nuchtere afname noodzakelijk voor een goede beoordeling.

Bloedafname in een fluoride tube is wenselijk omdat bloedcellen glucose in vitro verder metaboliseren. Fluoride treedt op als inhibitor van dit metabolisme. Let op: het duurt ongeveer 1 uur vooraleer fluoride werkt, maar de glucose verlaging wordt gelimiteerd tot max. 9 mg/dL.

Plasma of serum binnen de 30 minuten scheiden van cellen of klonter. Wanneer men afgenomen bloed niet-gecentrifugeerd laat staan bij kamertemperatuur is de gemiddelde daling van serumglucose ± 7 % per uur. Die daling is te wijten aan glycolyse. Glycolyse kan geïnhibiteerd worden door het bloed te collecteren in fluoride tubes. Deze beginnen echter maar effect te vertonen na ±  4 uur.  Indien de bepaling niet onmiddellijk kan gebeuren moeten de afgecentrifugeerde stalen afgestopt in de koelkast bewaard worden (max. 72 uur).

Referentiewaarden
M V
74-106 74-106
Eenheid

mg/dl

Methode

Hexokinase methode. Glucose wordt gefosforyleerd (in aanwezigheid van ATP en magnesiumionen) en vervolgens geoxideerd. Dit proces resulteert in de reductie van NAD+ tot NADH. De toename in NADH wordt gemeten bij 340 nm.

Mogelijke interferentie

ascorbinezuur, hemolyse, icterie, lipemie

Benodigd staalvolume

50 µl

Detectielimiet

0,7 mg/dl

Toegelaten staaltypes

Serum, Fluoride-, EDTA- of gehepariniseerd plasma