GFR volgens MDRD2
Synoniem

G-MDRD2

Materiaal
Time-to-result

Maximaal 24 uur na ontvangst

Uitvoerend laboratorium

Hoofdlabo Waregem

Wetenschappelijke achtergrond

op basis van het serumcreatinine , kan (samen met leeftijd, geslacht en ethnie) de glomerulaire filtratesneheid worden geschat

Referentiewaarden
M V
60-130 60-130
Eenheid

ml/min

Methode

berekend uit het serumcreatinine, de leeftijd, het geslacht en de ethnische achtergrond