Fleca´nide acetaat
Uitvoerend laboratorium

LABO AZ VUB

RIZIV nomenclatuurcode

548096 - 548100 B 350 Doseren van een anti-epileptisch geneesmiddel (Maximum 3)(Diagnoseregel 46) Klasse 15 (Urgentie)

Referentiewaarden
M V
200-1200 200-1200
Eenheid

µg/ml