Spoed wordt nog steeds te vaak verward met een wachtdienst

Het Riziv gaf vorig jaar meer dan 85 miljoen euro uit aan de spoedgeneeskunde in ons land. De tendens blijft in stijgende lijn gaan, zo valt af te leiden uit het jongste auditrapport van het Riziv. Op vijf jaar tijd stegen de uitgaven met 40 procent, zo meldt Artsenkrant.

'Spoed wordt nog steeds te vaak verward met een wachtdienst'

De uitgaven voor spoedgeneeskunde liepen vorig jaar op tot 85,11 miljoen euro. Het gaat om een toename met 5 procent ten opzichte van het jaar voordien. De jongste audit van het Riziv meldt dat er in 2014 meer dan 4,45 miljoen raadplegingen op de spoed werden geregistreerd. Dat is 3,67 procent meer dan in 2013, toen waren het er 4,29 miljoen. De tendens van de voorbije vijf jaar wordt zo bevestigd. Het aantal patiënten blijft in stijgende lijn gaan, met een toename van meer dan 35 procent sinds 2010.

De meeste raadplegingen op de spoed gebeuren door patiënten die daar op eigen initiatief naartoe gaan, zonder doorverwijzing door een huisarts.

Opvallend is ook dat meer dan 1,3 miljoen spoedbezoeken plaatsvinden tijdens de weekends en op feestdagen of ’s nachts. Dat is een kwart van de onderzoeken. Dat aantal neemt gestaag toe en verdubbelde zelfs op vijf jaar tijd (+ 116,84 procent, tegenover 507.999 patiënten in 2010).

Ondanks de inspanningen om de bevolking te sensibiliseren om in de eerste plaats naar een huisarts te gaan, wordt de spoed nog te vaak verward met de wachtdienst, luidt het. (Belga/JH)