Resistentie tegen antimicrobiële middelen en zorggerelateerde infecties: rapport van het ECDC

Het Europees centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) heeft de gegevens van 2012 over onder meer antimicrobiële resistentie gepubliceerd. Volgens het rapport neemt het percentage pathogenen resistent tegen antimicrobiële middelen gestaag toe. Er heersen grote verschillen in resistentie, afhankelijk van het betrokken micro-organisme, het type antibiotica en het geografische gebied. In 2012 leek het aantal Staphylococcus aureus resistent tegen methicilline (MRSA) te stabiliseren en in meerdere Europese landen zelfs te dalen, maar 7 landen hadden te maken met een resistentiepercentage van meer dan 25%.

Bovendien is in de afgelopen 4 jaar in meer dan een derde van de Europese landen een aanzienlijke stijging van de resistentie tegen multipele antibiotica vastgesteld, zowel van Escherichia coli als Klebsiella pneumoniae. De behandeling van patiënten getroffen door die multiresistente kiemen beperkt zich tot enkele antibiotica van de laatste klasse zoals carbapenems. De resistentie tegen deze klasse van antibiotica neemt echter toe en is in sommige landen al zo groot dat het de mogelijkheden voor de behandeling van de patiënten inperkt. Dit onderstreept het belang van de inspanningen om het oordeelkundig gebruik van antibiotica voort te zetten met als doel de overdracht van (multi)resistente bacteriën in te perken en onder controle te houden.

U kan het rapport hier online raadplegen.

Bron: WIV-ISP – infectiebulletin