Record aantal gevallen van kinkhoest in België

Kinkhoestvaccinatie - campagnebeeld

Vanaf 2012 neemt het aantal gemelde gevallen van kinkhoest toe. In 2014 zijn er in het Waalse Gewest 823 gevallen van kinkhoest gemeld (409 in 2013) en 1055 in Vlaanderen (650 in 2013). 82% ervan waren bevestigde gevallen (67% met behulp van serologie, 33% via PCR). Meerdere factoren liggen aan de basis van deze stijging zoals een afnemende immuniteit tegen kinkhoest, een verhoogde aandacht voor de ziekte, betere laboratoriumonderzoeken, … De ziekte komt voornamelijk voor bij kinderen jonger dan één jaar. Opname is geassocieerd met de jongste leeftijdsgroep en met een gebrek aan vaccinatie. Het is van essentieel belang dat de nieuwe aanbevelingen (cocoonvaccinatie en vaccinatie van zwangere vrouwen) worden gevolgd. Meer informatie over kinkhoest in Vlaanderen kan u hier inkijken en over epidemiologische karakteristieken in Wallonië op MATRA.