Zinkprotoporfyrines
Waarom wordt deze test uitgevoerd?

Het meten van de hoeveelheid zinkprotoporfyrine in rode bloedcellen wordt o.a. gebruikt als test op loodvergiftiging. en op ijzergebreksanemie..

Er zijneen aantal klinische situaties waarbij het meten van de hoeveelheid zinkprotoporfyrine zinvol is. Verhoogde zinkprotoporfyrine-waarden komen bijvoorbeeld voor bij loodvergiftiging, ijzergebreksanemie, sikkelcelanemie, sideroblastische anemie, blootstelling aan  vanadium,

Wetenschappelijke achtergrond

Zinkprotoporfyrine (ZPP) is een stof, die voorkomt in rode bloedcellen als de productie van heem wordt geremd door lood en/of door gebrek aan ijzer. In plaats van dat er voor de heemvorming in protoporfyrine IX, een ijzerion opgenomen wordt, wordt een zinkion opgenomen