Vitamine B1
Waarom wordt deze test uitgevoerd?

Bij deze test wordt het vitamine B1 gehalte in het bloed bepaald.

De arts zal aan de hand van een vitamine B1 bepaling onderzoeken of een vitamine B1 tekort aan de basis ligt van uw klachten (bvb. moeheid, depressie, concentratiestoornissen, geheugenstoornissen, spierzwakte,…).

Belangrijke risicogroepen voor een vitamine B1-tekort zijn mensen met anorexia (nervosa), alsook mensen met een belangrijk chronisch alcoholprobleem. In deze laatste groep in het bijzonder kan een ernstig vitamine B1-gebrek ernstige gevolgen hebben.

 

Wat is de betekenis van het resultaat?

Daling:

  • Vitamine B1 tekort

§  < onvoldoende inname

§  < hogere nood, bvb. oudere patiënten, zwangere vrouwen

§  < verstoorde opname door de darm, bvb. door maagdarmoperaties (gastric bypass)

§  < combinatie van verschillende factoren, bvb. anorexia en overmatig alcoholgebruik (onvoldoende inname en onvoldoende opname)

Verhoging:

  • Teveel aan vitamine B1

(onschuldig, aangezien een teveel aan vitamine B1 wordt uitgescheiden via de nieren en de urine)

Wetenschappelijke achtergrond

Vitamine B1, ook wel thiamine genaamd, maakt deel uit van de B-vitaminen en is een wateroplosbaar vitamine. Vitamine B1 heeft een onmisbare functie in het menselijke lichaam. Het speelt namelijk een belangrijke rol in het metabolisme van koolhydraten (bvb. omzetting van pyruvaat in acetyl coenzym A) en de energievoorziening. Voorts heeft vitamine B1 een essentiële rol in de werking van het zenuwstelsel en cardiovasculair stelsel.

De dagelijkse behoefte vitamine B1 bedraagt ongeveer 1 milligram.  Vitamine B1 wordt opgenomen uit de voeding via de darm. Voedingsproducten rijk aan vitamine B1 zijn: brood- en graanproducten (in belangrijke mate), varkensvlees, gist, groenten, aardappelen, melk, peulvruchten en noten.

Een vitamine B1 deficiëntie (‘beriberi’) kan aanleiding geven tot (ernstige) neuropsychiatrische klachten en somatische klachten. Voorbeelden hiervan zijn: depressie, verminderd tolerantievermogen, concentratieproblemen, geheugenstoornissen gaande tot een dementieel beeld, symmetrische perifere neuropathie, verminderde eetlust, gewichtsverlies, gastro-intestinale symptomen, hartfalen, oedemen,….

Belangrijke risicogroepen voor een vitamine B1-tekort zijn mensen met anorexia (nervosa), alsook mensen met een chronisch overmatig alcoholmisbruik. In deze laatste groep in het bijzonder kan een ernstig vitamine B1-gebrek desastreuze gevolgen hebben en aanleiding geven tot het syndroom van Wernicke-Korsakov. De Wernicke-encefalopathie, ook wel de ‘voorloper’ van het Korsakov syndroom, geeft acute levensbedreigende symptomen zoals braken, nystagmus, oogbewegingsstoornissen, ataxie, progressieve geheugenstoornissen, confusie, evt. leidend tot coma en overlijden. Deze encefalopathie kan overvloeien in het Korsakov syndroom, een chronisch neuropsychiatrisch beeld dat gekenmerkt wordt door desoriëntatie, stoornissen in het kortetermijngeheugen en confabulaties. Om die reden wordt bij opname van patiënten met een ernstig alcoholprobleem meestal preventief vitamine B1 toegediend.

Een teveel aan vitamine B1 is een onschuldig verschijnsel. Gezien het feit dat vitamine B1 wateroplosbaar is, wordt een teveel aan vitamine B1 terug uitgescheiden via nieren en de urine.