Urobilinogeen
Waarom wordt deze test uitgevoerd?

screening urine

Wat is de betekenis van het resultaat?

gestegen urobilinogeenwaarden in urine worden aangetroffen bij een gestoorde leverfunctie ofwel als gevolg een verhoogde hemoglobineafbraak (hemolytische anemie, ...)

 

Wetenschappelijke achtergrond

urobilinogeen is een afbraakproduct van hemoglobine