Ureaplasma urealyticum cultuur

Wetenschappelijke achtergrond

Indien op gevoelige wijze naar U.urealyticum dient gezocht te worden, gebeurt in parallel een detectie van SOA's dmv micro-array techniek, gezien louter obv klinische gronden het onderscheid niet betrouwbaar gemaakt kan worden, en er vaak coïnfecties plaatsvinden.
Mycoplasma hominis en Ureaplasma species, collectief bekend als de genitale mycoplasma organismen, worden in het algemeen als opportunisten beschouwd die invasieve infectie kunnen veroorzaken in vatbare populaties of specifieke omstandigheden.
Vele clinici zijn niet op de hoogte van Mycoplasma en Ureaplasma species als mogelijke etiologische agentia. Deze onbekendheid wordt verder bemoeilijkt door het ontbreken van faciliteiten of commerciële testen om deze Mycoplasmale infecties te diagnosticeren op adequate manier in tal van klinische settings. Bijgevolg zal er pas in de laatste lijn, of helemaal niet, gedacht worden aan deze kiemen, voornamelijk wanneer de antibacteriële therapie die ineffectief is voor deze infecties zonder resultaat blijft.