Trypanosoma cruzi ab
Wetenschappelijke achtergrond

Trypanosoma cruzi is een eencellige parasiet, veroorzaker van de Ziekte van Chagas. Het is een tropische vectorziekte, die voorkomt bij o.a. de mens, voornamelijk in Zuid-Amerika. Het is een protozoön en wordt overgebracht op mensen door hoofdzakelijk de wants Triatoma infestans. 

Chagas ziekte heeft een acute en een chronische fase. Indien onbehandeld, is de infectie levenslang. Acute Chagas treedt op onmiddellijk na infectie, kan dan enkele weken of maanden duren. In deze fase kan je parasieten vinden in het perifeer bloed (dik- en dundruppel onderzoek). Infectie kan mild of asymptomatisch zijn. Mogelijk is er koorts of zwelling thv inoculatieplaats. Zelden zal de acute infectie resulteren in een ernstige inflammatie van de hartspier of de hersenen. Volgend op de acute fase van infectie zullen de meeste patiënten overgaan in een verlengde asymptomatische vorm van de ziekten tijdens dewelke maar enkele of geen parasieten in bloed gevonden worden. In dit stadium zijn de meeste mensen onwetend omtrent hun infectie. Vele mensen zullen vervolgens levenslang asymptomatisch blijven en nooit Chagas-gerelateerde symptomen ontwikkelen, ± 20 - 30% van de geïnfecteerden zal hinderlijke en soms levensbedreigende problemen ondervinden. 
Trypanosoma cruzi komt voor in Zuid- en Midden-Amerika van Mexico tot Zuid Argentinië. Besmette dieren worden echter ook in de Verenigde Staten aangetroffen. De roofwantsen uit de onderfamilie Triatominae zijn een tussengastheer. De belangrijkste overbrenger naar mensen is de wants Triatoma infestans. Van de zoogdieren zijn de hond en de kat, maar ook de in de omgeving van het huis levende knaagdieren en van de wilde dieren de opossums (T. cruzi type I) en gordeldieren (T. cruzi type II) de belangrijkste infectiebronnen.
Bij zoogdieren komt de parasiet als trypomastigoot in de bloedbaan of als amastigoot in lichaamscellen voor. Na de infectie worden als eerste de macrofagen in de huid besmet. De intracellulaire amastigoten kunnen zich in het cytoplasma van de gastheercellen door deling vermeerderen en na omvorming in trypomastigoten de gastheercellen kapotmaken. Daardoor komen ze opnieuw in de bloedbaan.
Van mens op mens is additioneel overdraging van trypomastigoten door bloedtransfusie  mogelijk. Verticale transmissie is niet zeldzaam: de parasiet kan via de placenta van de moeder de foetus besmetten.
Het eencellig diertje heeft een flagel en een grote kinetoplast.