Troponine I high sensitive
Waarom wordt deze test uitgevoerd?

Troponine is de meest specifieke en sensitieve marker die gebruikt kan worden om 3 uur na een myocard infarct ischemische schade aan te tonen. Troponine komt 3-6 uur na ischemie vrij in het bloed en blijft tot 10 dagen verhoogd. Als bovenste cut-off grens wordt 0.014 ng/ml gebruikt, de 99e percentiel van normale populatie. In veel situaties is troponine licht verhoogd (
Om een myocard infarct uit te sluiten dient troponine op tijdstip 0 en op tijdstip 3 uur < 0.046 ng/ml te zijn.

Wat is de betekenis van het resultaat?

Verhoogd:

  • hartinfarct
  • lichte verhoging: longziekten, nierziekten, dialyse, na zware lichamelijke inspanning

Verlaagd: geen betekenis

Wetenschappelijke achtergrond

Troponine T of I is de merker bij uitstek voor de diagnose van ACS (Acuut Coronair Syndroom). Terwijl de diagnose van STEMI (ST Elevation Myocard Infarct) hoofdzakelijk steunt op het EKG, is de troponinebepaling noodzakelijk bij het diagnosticeren van NSTEMI (Non ST Elevation Myocard Infarct) en UA (onstabiele angor).

Volgens de huidige richtlijnen (Eur Heart J. 2007; 28: 2525) berust de diagnose vanAMI (STEMI en NSTEMI) op:

 1) een stijging en/of daling van troponine waarvan 1 waarde boven het 99ste percentiel valt, samen met

 2) tekens van ischemie onder vorm van hetzij klinische symptomen, EKG veranderingen of tekens van myocardverlies bij medische beeldvorming.