Triglyceriden
Waarom wordt deze test uitgevoerd?

inschatten van het cardiovasculair risico

naast HDL-C en totaal cholesterol is de bepaling van triglyceriden een essentieel element nodig voor de berekening van low density liporotein cholesterol (LDL) (formule van Friedewald, formule van Martin-Hopkins)

Wat is de betekenis van het resultaat?

extreem verhoogd:

hyperlipemie tye I, hypertlipemie type V

syndroom van Sieve

verhoogd:

postprandiaal

hyperlipemie type IV

vals verhoogd bij glycerol kinase deficiëntie (in geval van combinatie van hoge triglyceriden met lage L-index; X-gebonden aandoening - komt enkel bij mannen voor - typische TG van ± 700 mg/dl)

verlaagd:

malabsorptie

 

Wetenschappelijke achtergrond

Triglyceriden zijn  lipiden die deel uit maken van lipoproteïnenpartikels, vnl. van chylomicronen en very low density liporoteins (VLDL).

Na de maaltijd vindt men (fysiologisch) een tijdelijke stijging van de triglyceriden door chylomicronenvoming.

Bij vetmalabsorptie vindt men verlaagde trriglyceridenwaarden.

Doordat de triglyceridenbepaling stoelt op een vrijstelling van glycerol kan de bepaling verstoord worden in aanwezigheid van excessieve hoeveelheden glycerol (glycerol kinase deficiëntie)