Trichomonas vaginalis PCR
Wetenschappelijke achtergrond

Trichomoniasis is een SOA veroorzaakt door Trichomonas vaginalis. De incubatieperiode is ongekend, in vitro studies suggereren 4-28 dagen bij vrouwen. Vrouwen presenteren zich met een purulente vaginale afscheiding, geassocieerd met een branderig gevoel, jeuk, dysurie, pollakisurie en dyspareunie. De vaginale pH is meestal gestegen (pH>4.5). Ongeveer 50% van alle vrouwen geïnfecteerd met Trichomonas vaginalis is asymptomatisch. Onbehandelde vaginale infecties kunnen leiden tot urethritis of cystitis. Actieve infecties zijn een risicofactor voor de ontwikkeling van post-hysterectomie cellulitis. Een voorgeschiedenis van trichomoniasis is geassocieerd met een verhoogd risico op infertiliteit en cervicale neoplasie. Bij mannen verlopen Trichomonas-infecties meestal asymptomatisch en vaak transiënt (spontane resolutie binnen de 10 dagen). Sommige studies suggereren dat Trichomonas een oorzaak van non-gonokokken urethritis zou zijn. Complicaties omvatten epididymitis, prostatitis, balanoposthitis en infertiliteit. Tijdens de zwangerschap kan infectie met T. vaginalis leiden tot prematuur breken van de vliezen en premature bevalling. 
Als een vrouw geïnfecteerd is tijdens de zwangerschap, vertoont 2 tot 17% van de pasgeboren meisjes vaginale kolonisatie. Deze kolonisatie zal meestal spontaan verdwijnen eens de maternele effecten van oestrogeen verdwijnen en de vaginale pH neutraliseert. Neonatale respiratoire infecties met T. vaginalis zijn beschreven. Bij detectie van T. vaginalis bij oudere kinderen moet men bedacht zijn op de mogelijkheid van kindermisbruik. 
Indien op moleculaire wijze naar Trichomonas vaginalis dient gezocht te worden, gebeurt in parallel een detectie van 12-tal andere SOA's dmv micro-array techniek.
- 4 virussen: Adenovirus, CMV, HSV-1 & HSV-2
- 8 bacteriën: Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis, Haemophilus ducreyi, Neisseria gonorrhoeae, Treponema pallidum, Ureaplasma parvum en Ureaplasma urealyticum
-1 parasiet: Trichomonas vaginalis.
Deze test is van toepassing op alle monsters afkomstig van patiënten met acute urogenitale symptomen (vulvovaginitis, endocervicitis, urethritis, endomyometritis, epididymo-orchitis, salpingitis-) of genital ulcer disease, met anorectale symptomen (-rectitis, proctitis) na anale risicocontacten of orale symptomen na orale seksuele risico’s, met een klinisch vermoeden van PID of Fitz-Hugh-Curtis syndroom, met chorio-amnionitis en/of premature contracties.
In kader van fertiliteitsproblemen is de screening aangewezen in beide partners om  infectieuze oorzaken te evalueren.
In geval van respiratoir falen in erg jonge neonati of premature kinderen geboren na maternale episode van chorio-amnionitis kan een nasopharyngeaal of diep pulmonair staal eveneens onderzocht worden op aanwezigheid van de opgespoorde pathogenen die intra-uterien of tijdens vaginale partus werden opgelopen. Dezelfde groep patiëntjes is at risk igv maternale infectie, om een sepsis of CZS infectie te ontwikkelen met één van de pathogenen.
Bij specifiek vermoeden van infectie met één van de pathogenen -acute of congenitale syphilis, gonorrhoeae, genitale herpes simplex infectie, LGV, Trichomoniasis,...- is de test natuurlijk eveneens aangewezen, geïsoleerd of complementair aan andere analyses (serologie-TREP, RPR, HSV, C.trachomatis,..- & bacteriële kweek op aërobe en anaërobe kiemen).