FESAT

Waarom wordt deze test uitgevoerd?

De transferrine saturatie kan bepaald worden wanneer een laag hemoglobine en/of hematocriet aanwezig is, en dus sprake is van bloedarmoede. De transferrine saturatie wordt dan meebepaald om een globaal beeld te krijgen over de ijzerstatus van de patiënt. Het is dus zo dat een gecombineerde meting van ijzer met (indirect) transferrine en ferritine toelaat om een onderscheid te maken tussen ijzergebrek en ijzerstapelingsziekten, alsook ons in staat stelt om de oorzaak van de bloedarmoede vast te stellen, dit in tegenstelling tot een geïsoleerde meting van het ijzer alleen.

Wat is de betekenis van het resultaat?

Daling:

  • Ijzertekort

 

Verhoging:

  • Ijzerstapelingziekten

Als de Ijzersaturatie meer dan 50 % is is een genetische bepaling van hemochromastose aangewezen

Wetenschappelijke achtergrond

Ijzer is noodzakelijk voor de aanmaak van hemoglobine en dus rode bloedcellen in het beenmerg. Hemoglobine, op zijn beurt de belangrijkste bouwsteen van rode bloedcellen, is een eiwit in het bloed dat instaat voor de binding aan en het transport van zuurstof doorheen het lichaam. Verder is ijzer ook noodzakelijk voor de werking van enkele enzymen.

Ijzer wordt opgenomen via de voeding door het gastro-intestinaal stelsel. Ijzer is in het bloed gebonden aan een transporteiwit, transferrine genaamd, en wordt op deze manier vervoerd doorheen het lichaam. Het eiwit transferrine wordt geproduceerd in de lever.

De transferrine saturatie geeft aan voor hoeveel procent het ijzer verzadigd/gebonden is aan het transferrine is zodus eveneens een indirecte maat voor het transferrine. Een interessante eigenschap van deze test is dat het zo goed als niet beïnvloed wordt door inflammatie (i.t.t. transferrine en de TIBC).

 

Om de transferrine saturatie te berekenen wordt de hoeveelheid ijzer in het bloed gedeeld door de TIBC. Het meten van de transferrinesaturatie is een uiterst waardevolle test ter detectie van ijzerstapelingsziekten. 

 

Wat moet ik nog meer weten?

berekende test uit Fe en TRF