Totaal eiwit
Wat is de betekenis van het resultaat?

gedaald: nefrotisch syndrool, leverinsufficiëntie

gestegen: paraproteine, dehydratatie