Thrombocyten op citraat
Waarom wordt deze test uitgevoerd?

vermoeden van pseudothrombocytopenie

Wat is de betekenis van het resultaat?

een significant hogere plaatjestelling op citraatbloed (vergeleken met EDTA bloed) wijst op pseudothrombocytopenie

Wetenschappelijke achtergrond

Pseudothrombocytopenie is een zeldzaam fenomeen dat veroorzaakt wordt door in vitro plaatjesagglutinatie. Hierdoor zijn de getelde aantallen bloedplaatjes vals verlaagd. De incidentie van pseudothrombocytopenie varieert tussen 0.09 en 0.21 %, wat overeenkomt met 15 tot 30 % van alle geïsoleerde thrombocytopenieën. Pseudothrombocytopenie is geassocieerd met het gebruik van EDTA als anticoagulant, met plaatjes koude agglutininen en met multipel myeloom.