Thiocyanaat
Wat is de betekenis van het resultaat?

rokers: 3 -12 mg/L

nier-rolers: 1-4 mg/L

bij nitroprussside -infusie: 6-30 mg/L

toxisch: 35-50 mg/L

Wetenschappelijke achtergrond

Opsporen chronische blootstelling cyanide.

Cyanide zelf heeft halfleven in bloed van 1 - 2h