Groep A Streptococcen

Waarom wordt deze test uitgevoerd?

Met behulp van deze test kan Streptococcus pyogenes snel opgespoord worden bij een keelinfectie.

Wat is de betekenis van het resultaat?

Positief: Het staal bevat Streptococcus pyogenes

Negatief: De aanwezigheid van Streptococcus pyogenes kan niet worden aangetoond. Dit sluit de aanwezigheid van kleine aantallen Streptococcus pyogenes (onder de detectielimiet) niet uit. Door middel van kweek kan de aanwezigheid van S. pyogenes alsnog worden aangetoond. 

Wetenschappelijke achtergrond

Streptococcus pyogenes is een beta-hemolytische streptococ die tot de Lancefield-groep A behoort. S. pyogenes kan ook als commensaal in klein aantal aangetroffen worden in de nasofarynx van gezonde dragers, maar het is ook de verwekker van:

- infecties van de bovenste luchtwegen: angina, otitis, sinusitis, nasofaryngitis

- huid- en bindweefselinfecties: erysipelas, lymfangitis, impetigo, necrotiserende fasciitis