Groep B Streptococcen

Waarom wordt deze test uitgevoerd?

Deze analyse wordt uitgevoerd bij alle zwangere vrouwen bij zwangerschapsduur van 35-37 weken om dragerschap van GBS te bepalen, tenzij:

  • reeds vorige neonaat met GBS-infectie
  • reeds GBS-bacteriurie vastgesteld tijdens de zwangerschap

Wat is de betekenis van het resultaat?

Negatief: geen GBS gedetecteerd

Positief: drager van GBS

Wetenschappelijke achtergrond

Streptococcus agalactiae is een beta-hemolytische streptococ die tot de Lancefield groep B-streptococcen behoort. Deze bacterie komt bij de mens voor als commensaal van de slijmvliezen (vaginaal, rectaal, urethraal). Bij volwassenen veroorzaakt deze bacterie zelden infecties (urinaire infecties, endometritis, wondinfecties), maar bij pasgeborenen is dit een gevaarlijk pathogeen dat sepsis en meningitis kan veroorzaken, met soms blijvende neurologische schade tot gevolg.