Staafkernigen
Waarom wordt deze test uitgevoerd?

Bij een WBC differentiatie wordt normaal geen onderscheid meer gemaakt tussen segmentkernige en staafkernige granulocyten, omdat het onderscheid niet evident is en een grote variabiliteit vertoont. Bij een uitgesproken verhoogd aantal zullen er ook immature voorlopers in het perifere bloedbeeld gezien worden en wordt er wel melding van gemaakt.

Wat is de betekenis van het resultaat?

Verhoogd:

  •  bacteriële infectie
  • verwondingen
  • brandwonden
  • tumoren
  • bepaalde soorten bloedkanker

Verlaagd:

  • Geneesmiddelen: antibiotica en pijnstillers
  • Tyfus
  • Hepatitis
  • Ioniserende straling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wetenschappelijke achtergrond

De neutrofiele granulocyten worden onderverdeeld in immature voorlopers waaronder staafkernigen en de rijpe vormen die segmentkernig zijn. Zowel de staafkernigen als segmentkernigen hebben een belangrijke functie, namelijk het fagocyteren van micro-organismen. Indien er meer staafkernige neutrofielen aanwezig zijn dan segmentkernige neutrofielen kan men spreken van een linksverschuiving. Een linksverschuiving kan wijzen op een acute infectie.