Ruwe berk T3 sIgE

Wat is de betekenis van het resultaat?

Een normaal resultaat betekent meestal dat de patiënt geen ‘echte' allergie heeft. Hij/zij reageert niet allergisch als hij/zij in aanraking komt met de geteste stof. De resultaten van een allergietest moeten altijd voorzichtig geïnterpreteerd worden. Zelfs als de test normaal is, bestaat er een kleine kans dat de patiënt een allergie heeft.

Een (sterk) verhoogd resultaat kan erop wijzen dat de patiënt een allergie heeft. Het komt voor dat de waarde verhoogd is, terwijl de patiënt geen klachten heeft die wijzen op allergie. Er wordt dan wel gezegd dat iemand gevoelig is, in plaats van allergisch. De hoogte van de uitslag van de allergietest voorspelt niet hoe erg de allergische reactie zal zijn. Wel is het zo dat hoe meer antistof aanwezig is, hoe groter de kans is dat de patiënt reageert op de geteste stof.

De hoogte van de specifieke IgE titer tegen het allergeen correleert dus niet steeds met de ernst van de symptomen. Deze worden eerder bepaald door de hoogte van Totaal IgE.

Wetenschappelijke achtergrond

Vele allergieën worden gemedieerd door immunoglobulines van de IgE subklasse. Het betreft de type 1 allergieën, ook soms atopie of anafylaxis genoemd. In deze vorm zijn de IgE moleculen de contactpunten tussen de allergenen en de gespecialiseerde cellen die histamine en andere substanties loslaten. 

De ruwe berk (Betula verrucosa) is een eenhuizige boom met afwisselende, driehoekige bladeren; de mannelijke bloemen zijn hangende katjes. Aan de basis is de stam zwart, hoger is hij wit en schilfert in transversale repen. In België komt de berk en voornamelijk een verwante soort, de zachte berk (Betula pubescens) voor in de kempen en de ardennen, zeldzaam in vlaanderen en het kustgebied. 

Bloeiperiode: april-mei.

Ongeveer 50% van de personen die allergisch zijn aan ruwe berkepollen zijn ook allergisch aan appels en peren. 

De term allergene component wordt gebruikt voor producten gebaseerd op moleculaire allergenen

  • ofwel opgezuiverd uit hun natuurlijke bron (natief)
  • ofwel biotechnologisch geproduceerd als recombinante eiwitten(recombinant)

Door het gebruik van testen voor enkelvoudige allergene componenten, samen met de meer traditionele IgE antistoftesten, kan er verdere klinische relevante informatie bekomen worden.

bij aanwezigheid van een positieve test op berkenollen kan gezocht worden naar het majeure berkenpollen allergeen 'r Bet v1 PR 10' en de mineure berkenpollen allergenen (kruisreactieve allergenen) , 'rBet v2 Profiline' en 'rBet v4 calcium bindend proteine'. Dit kan van belang zijn, bij het overwegen van een immunotherapie.

  • r Bet v1 positief en r Bet 02 en rBet v4 negatief heeft een grote kans op respons.
  • r Bet v1 positief en r Bet 02 en rBet v4 positief heeft een matige kans op respons.
  • r Bet v1 negtief en r Bet 02 en rBet v4 positief heeft een lage kans op respons.

Bij een ernstige allergie is het hele lichaam betrokken en kan een allergische reactie leiden tot anafylaxie (acute vernauwing van de luchtwegen) of anafylactische shock (veroorzaakt een zuurstof tekort in de hersenen). 

Wat moet ik nog meer weten?

Er bestaat een aanzienlijke kruisreactiviteit tussen verschillende allergenen. Dit heeft enerzijds implicaties voor de kliniek (bv. secundaire allergie voor kiwi bij gekende pollenallergie), maar anderzijds zien we dit ook regelmatig op vlak van serologie. Een serologische kruisreactie uit zich echter niet altijd klinisch. 

Belangrijk op te merken is dat de nomenclatuur slechts 6 specifiek IgE bepalingen per aanvraag toelaat voor terugbetaling.