Rubella IgM
Wat is de betekenis van het resultaat?

 

Een positieve IgM bepaling is een indicatie voor een primaire Rubella infectie. Echter bij vermoeden van een acute Rubella infectie dient men ook de Rubella IgG antistoffen te bepalen. Een serologiche diagnose van een acute Rubella infectie kan enkel gesteld worden op basis van een viervoudige titerstijging van de antilichamen tussen twee opéénvolgende stalen, nl. een acuut fase serum af te nemen binnen de 7 tot 10 dagen na het ontstaan van de rash en een convalescent serum 2 tot 3 weken later.
Vals-positieve resultaten door aanwezigheid van reumafactor > 6210 IU/mL in het monster en door recente vaccinatie (laatste 2 maanden) zijn mogelijk. Ook acute Epstein-Barr infecties kunnen een IgM respons uitlokken. Bij zwangere patiënten die gevaccineerd werden kunnen licht verhoogde Rubella IgM waarden gezien worden. De CDC raadt rubella screening met Rubella IgM af bij zwangere vrouwen die voor hun zwangerschap deelnamen aan een vaccinatieprogramma.
De aanwezigheid van niet specifieke humane IgM in het monster kan daarentegen leiden tot een vals verlaagde of vals negatieve resultaten.
Resultaten bij HIV patiënten en bij patiënten met een immuunsupressieve therapie dienen met de nodige voorzichtigheid te worden geïnterpreteerd.