Rubella IgG
Wat is de betekenis van het resultaat?

>= 10: immuniteit;
Bij vermoeden van een acute Rubella infectie dienen ook Rubella IgM antistoffen te worden bepaald. Een serologiche diagnose van een acute Rubella infectie kan enkel gesteld worden op basis van een viervoudige titerstijging van de antilichamen tussen twee opéénvolgende stalen, nl. een acuut fase serum af te nemen binnen de 7 tot 10 dagen na het ontstaan van de rash en een convalescent serum 2 tot 3 weken later. Bij HIV patiënten en bij patiënten met een immuunsupressieve therapie dienen resultaten met voorzichtigheid te worden geïnterpreteerd.