RSV antigen

Waarom wordt deze test uitgevoerd?

Deze test wordt uitgevoerd bij vermoeden van RSV-infectie. 

De testresultaten dragen ook bij tot het opvolgen van de jaarlijkse epidemie tijdens de wintermaanden.

Wat is de betekenis van het resultaat?

Positief: RSV is aanwezig in het staal

Negatief: RSV kan niet aangetoond worden in het staal. De aanwezigheid van RSV kan echter niet worden uitgesloten. Het resultaat kan vals-negatief zijn door slechte staalafname of door te lage concentratie van de viruspartikels in het staal. Het resultaat van de test moet steeds in combinatie met de klinische symptomen geïnterpreteerd worden.

Wetenschappelijke achtergrond

RSV of het Respiratoir Syncytieel Virus behoort tot de Paramyxoviridae en veroorzaakt infecties van de luchtwegen. Bij volwassenen beperken de symptomen zich tot die van een verkoudheid, maar bij jonge kinderen veroorzaakt het virus vaak ernstiger infecties zoals bronchiolitis of pneumonie, met soms ademhalingsmoeilijkheden tot gevolg. Tijdens de wintermaanden stijgt het aantal infecties (jaarlijkse epidemie).