RPR syphilis
Wat is de betekenis van het resultaat?

Voorbijgaande vals-positieve reacties komen voor bij patiënten met koorts en zwangere vrouwen. Vals-positieve resultaten komen ook voor bij chronische auto-immuun aandoeningen, vaccinaties, malaria, lepra, infecties van de lever, IV druggebruik (heroïnomanen) en andere treponema aandoeningen.Fout-negatieve uitslagen van serologische tests op syfilis kunnen optreden bij recent antibioticagebruik, waardoor een vroeg incuberende syfilis niet opgemerkt wordt. Ook bij gelijktijdige HIV-infectie kunnen de serologische uitslagen minder betrouwbaar zijn.De diagnose van syfilis mag niet gesteld worden op basis van één positief resultaat zonder klinische evidentie of bijkomende testen (treponema testen). De positief voorspellende waarde van één enkele test is immers beperkt gezien de zeer lage prevalentie van syfilis in België.Om de efficiëntie van een behandeling na te gaan moeten semi-kwantitatieve RPR testen worden uitgevoerd op serumstalen om de 3-4 maanden afgenomen gedurende 1 jaar. Bij succesvolle behandeling is er een viervoudige afname van de titer na 3-4 maanden en een achtvoudige afname na 6-8 maanden. Een patiënt mag pas als definitief genezen worden beschouwd na het negativeren van RPR. Herbehandeling is zeker nodig als na 12 maanden de titer geen 2 diluties gedaald is of als na 24 maanden de test niet negatief is.

Wetenschappelijke achtergrond

Syphilis wordt veroorzaakt door Treponema pallidum. Syphilis is een sexueel overdraagbare ziekte, daarnaast kan het ook congenitaal overgedragen worden tussen moeder en kind. Bij niet behandelen kan syphilis o.a. leiden tot aantasting van het centrale zenuwstelsel (met o.a. dementie tot gevolg), botaantasting, cardiovasculaire aantasting,… De RPR test is een non-treponema test en meet IgG en IgM antilichamen gericht tegen lipiden die aanwezig zijn op het oppervlak van Treponema Pallidum.