Rotavirus antigen

Waarom wordt deze test uitgevoerd?

Deze analyse wordt uitgevoerd om de oorzaak van diarree te bepalen, voornamelijk bij kinderen jonger dan 2 jaar en immuungecompromitteerden.

Wat is de betekenis van het resultaat?

Positief: Rotavirus antigen werd gedetecteerd in het stoelgangsstaal. Dit sluit de aanwezigheid van andere ziekteverwekkers niet uit.

Negatief: Geen rotavirus antigen gedetecteerd in het stoelgangsstaal. Dit sluit een mogelijke infectie met rotavirus niet uit; de test kan negatief zijn door intermittent uitscheiden van de kiem in de stoelgang of door de aanwezigheid van niet-detecteerbare hoeveelheden. Indien klinisch relevant kan de test herhaald worden op een tweede staal.

Wetenschappelijke achtergrond

Rotavirus is wereldwijd een belangrijke oorzaak van gastro-enteritis, vooral bij kinderen van 6-24 maanden en bij ouderen. Het virus wordt ingedeeld in zeven serogroepen (A - G). De groepen A, B en C zijn verantwoordelijk voor de infecties bij de mens. De meeste voor de mens pathogene rotavirussen behoren tot groep A, deze groep wordt verder onderverdeeld in serotypen. De incubatieperiode duurt 2-4 dagen na besmetting. Rotavirusinfecties worden gekenmerkt door een plots opkomende diarree, koorts en braken. Het ziektebeeld begint typisch met braken, 1-2 dagen later gevolgd door diarree. De koorts is dikwijls boven 39 °C en duurt gewoonlijk 2-4 dagen. De diarree duurt gemiddeld 3-9 dagen en kan vooral bij kinderen zeer heftig en frequent (10-20 keer per dag, niet-bloederig, met buikpijn). Bij volwassenen kan de infectie subklinisch verlopen, maar evenzeer zeer ernstig, met naast de klassieke symptomen ook malaise en hoofdpijn. Vooral jonge kinderen, ouderen en immuungecompromitteerden lopen risico op dehydratatie. 

Tranmissie vindt voornamelijk feco-oraal plaats (met de mens als reservoir) of via contact met besmette voorwerpen, voedsel, handen of water, of aerogeen. Voorkomen van transmissie via handhygiëne is dan ook de meest effectieve maatregel om verspreiding tegen te gaan. Er bestaat een vaccin tegen rotavirus, maar dit vaccin is niet 100% effectief, waardoor ondanks vaccinatie toch nog een gastro-enteritis kan voorkomen.

Wat moet ik nog meer weten?

Enkel bij kinderen jonger dan 2 jaar is er RIZIV-terugbetaling voor deze bepaling.