Reticulocyten
Waarom wordt deze test uitgevoerd?

 • Differentiele diagnose van anemie
 • Beoordeling respons op een behandelingmet vitamine B12 of foliumzuur in geval van macrocytaire anemie

Wat is de betekenis van het resultaat?

De telling van reticulocyten is nuttig om het antwoord of de antwoordcapaciteit van het beenmerg te evalueren.

Verhoogd aantal:

 • Bloedverlies
 • Hemolytische anemie
 • Hypersplenisme
 • Macrocytaire anemie behandeld met vitamine B12 of foliumzuur
 • Ferriprieve anemie behandeld met ijzer

Verlaagd aantal:

 • Beenmergaplasie
 • Tekort aan ijzer, foliumzuur of vitamine B12
 • Infiltratie van het beenmerg (neoplasie, myelofibrose)
 • Thalassemie en andere hemoglobinopathieen
 • Sideroblastische anemie

Wetenschappelijke achtergrond

Reticulocyten zijn rode bloedlichaampjes die hun kern verloren hebben, maar die nog RNA en enkele celorganellen bevatten. Ze kunnen aangetoond worden door supra-vitale kleurstoffen, zoals methyleenblauw of briljant cresolblauw die het RNA neerslaan.

Normaal verliezen de reticulocyten hun RNA na verblijf van maximaal één dag in de bloedbaan. Hun aanwezigheid kan uitgedrukt worden als een absoluut aantal of als een percentage. 

Wat moet ik nog meer weten?

Reticulocytentelling is een onderdeel van het totaal bloedbeeld:

 • Hemoglobine
 • Hematocriet
 • Erytrocyten
 • Leucocyten
 • Leucocyten differentiatie
 • Tromobocyten
 • Reticulocyten
 • RDW, MCV, MCH, MCHC

De referentiewaarden zijn leeftijdsafhankelijk!!