Pyruvaat kinase
Waarom wordt deze test uitgevoerd?

opsporen pyruvaat kinase deficientie

Wat is de betekenis van het resultaat?

lage PK waarde wijst op een PK deficiëntie

Wetenschappelijke achtergrond

 Pyruvate kinase (PK) is een enzyme dat belangrijk is voor de  RBC overleving. PK deficiëntie wordt opgespoord door een activiteitsbepaling in RBC..