Primidone (Musoline)
Wetenschappelijke achtergrond

Gezien de grote variatie in klaring is het bepalen van serumconcentraties noodzakelijk. Circa 2 weken na start kan een bloedmonster worden afgenomen vlak voor de eerstvolgende gift. 
Fenobarbital, een actieve metaboliet van primidon, kan accumuleren als gevolg van de langere halfwaardetijd van deze component 
Aanvullingen: Halfwaardetijd: volwassenen: 3 - 7 uur, neonaten: 23 uur. Fenobarbital is een metaboliet van primidon, daarom wordt er naast primidon ook fenobarbital gemeten.
Halfwaardetijd fenobarbital: 75-125 uur (neonaten 40-400 uur, kinderen >1 jaar 40-60 uur)