PreAlbumine
Waarom wordt deze test uitgevoerd?

merker voor opvolging nutritiestatus

Wetenschappelijke achtergrond

Prealbumine is een eiwit met een korte biologische halfwaardetijd