pH
Wat is de betekenis van het resultaat?

dieet: zuurdere waarden bij vleeseters

zeer hoge waarden (>8) kunnen wijzen op de aanwezigheid van urease producerende bacteriën (Proteus, Klebsiella)

bij hoge urinaire  pH waarden kunnen broze structuren van het urinesediement (o.a. cylinders) beschadigd worden.

Wetenschappelijke achtergrond

de nier regelt de lichaams pH